Ziekte- en verzuimprotocol

Ziek melden

Als je ziek bent doorloop je de volgende stappen:

  1. Meld je direct ziek bij je praktisch werkgever (het bedrijf waar je daadwerkelijk aan het werk bent).
  2. Meld je ook telefonisch ziek bij je feitelijk werkgever (NL Payroll), op de eerste ziektedag voor 09.30 uur ’s morgens. Dit doe je bij je contactpersoon van NL Payroll via telefoonnummer 020-8451074.

Je kunt je niet ziekmelden per e-mail of sms.

Bij de ziekmelding geef je door:

  • De dag waarop je ziek bent geworden
  • Wanneer je eerstvolgende werkdag zou zijn
  • De geschatte duur van het verzuim
  • Het telefoonnummer waarop je direct te bereiken bent

Eerste ziektedag

De dag van ziekmelding geldt als eerste ziektedag. Ben je te laat met ziek melden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof. Als de eerste ziektedag valt op een zaterdag of zondag dan meld je je, de maandag die daarop volgt, ziek bij je praktisch werkgever en bij je contactpersoon van NL Payroll. Werk je normaal gesproken ook in het weekend en word je ziek op zaterdag of zondag, dan meld je dit op de eerste dag bij jouw praktisch werkgever en de maandag die daarop volgt bij je contactpersoon van NL Payroll.

Juiste (verpleeg)adres doorgeven

Je dient altijd het juiste (verpleeg)adres tijdens je ziekteperiode door te geven, indien dit anders is dan je huisadres.

Controle ziekmelding

Nadat je je hebt ziek gemeld dien je thuis te blijven zodat een medewerker van onze ARBO-afdeling contact met je op kan nemen. Tevens kan onze ARBO-arts je een bezoek brengen. Het is toegestaan je (verpleeg)adres te verlaten voor een bezoek aan de huisarts, een medisch specialist of de bedrijfsarts. Er wordt van je verwacht dat je je, indien de ziekte daartoe aanleiding geeft, binnen een redelijke termijn onder behandeling van een huisarts of medisch specialist laat stellen.

Verzuimbegeleiding

Onze ARBO dienst neemt contact met je op en maakt in overleg jouw herstelplan. Je bent verplicht om op het spreekuur van de verzuimbegeleider te verschijnen wanneer daarom wordt gevraagd.

Ziektegeld

Bij ziekte ontvang je ziektegeld conform de wettelijke regels.

Beter melden

Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat bij je opdrachtgever, moet je dit als volgt melden:
Telefonisch bij je contactpersoon van NL Payroll via telefoonnummer 020-2552370

Ziek melden

Alleen telefonisch voor 09:30 uur via telefoonnummer 020 – 225 23 70.

Beter melden

Bel telefoonnummer 020 – 225 23 70 zodra je weer gaat werken om je beter te melden.