Handleiding urenportaal voor werknemers

Via het urenportaal van NL Payroll kunnen werknemers en inleners uren online declareren en accorderen. Gewerkte uren van een afgelopen week moeten altijd uiterlijk vóór dinsdag 12 uur bij ons zijn ingediend én geaccordeerd door de inlener, om diezelfde week te kunnen worden verwerkt en verloond.   Stap 1: Ga naar flexwerker.com en log in met de gegevens die je per email hebt ontvangen. Controleer goed of  je de logincodes exact hebt ingevoerd zoals je ze hebt ontvangen. Let goed op hoofdletters en kleine letters en kopieer geen spatie mee. Nadat je de eerste keer bent ingelogd dient je zelf een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.     Stap 2:  Klik in het linkermenu op de knop Urenportaal  
  Stap 3:  Klik op de link met het declaratienummer om de details van een urenbriefje te zien.     Stap 4:  Vul het urenbriefje in of controleer deze. Wijzig indien nodig.
  • Normale uren (100%): Vul hier normaal gewerkte uren in. Bijvoorbeeld 6:45 (zes uur en drie kwartier).
  • Overwerk: Vul hier overwerkuren in (indien van toepassing). Er kunnen verschillende percentages gelden.
  • Onregelmatig: Vul hier onregelmatige uren in (indien van toepassing). Er kunnen verschillende percentages gelden.
  • KV: Vul hier kort verzuim uren in die zijn opgenomen (indien van toepassing). Let op dat er voldoende saldo is opgebouwd.
Vakantie opnemen? Stuur een email naar vakantie@nlpayroll.nl Let op dat er voldoende saldo is opgebouwd en dat nooit meer dan 40 uur vakantie per week kan worden opgenomen. Ook het totaal aantal uren per week (Gewerkte uren + Vakantie uren) mag nooit meer dan 40 uur zijn. Klik daarna op Opslaan en Verzenden