Werknemers

Voordelen

Ook voor werknemers is payrolling voordelig. Als werknemer wordt je stipt betaald volgens de cao en voorwaarden van de klant. Meer info

Minimumloon

Werknemers moeten in Nederland minimaal het Wettelijk Minimumloon ontvangen. Deze bedragen hebben we op een rij gezet. Meer info

Ziekte

Als je ziek bent moet je dit altijd de eerstvolgende werkdag telefonisch bij ons melden. Ook als je weer beter bent. Meer info

Urenportaal

Gewerkte uren kun je declareren in het urenportaal. Ze moeten worden geaccordeerd door je praktisch werkgever. Meer info

Handleiding urenportaal

Gedeclareerde uren moeten altijd voor dinsdagmiddag 12 uur zijn geaccordeerd om verloond te kunnen worden. Meer info

ID bewijs

NL Payroll moet van iedere werknemer een kopie ID-bewijs in haar personeelsdossier opnemen. Dit is wettelijk verplicht. Meer info