Vakantiekrachten

In de zomer maanden tijdens de schoolvakantie is het mogelijk om vakantiewerkers te laten werken. Voor vakantiekrachten hoeft niet te worden gereserveerd voor kort verzuim en feestdagen. Daarnaast bouwt een vakantiekracht minder vakantiedagen op. Dit maakt de kostprijs daarom lager. Bij vakantiekrachten geldt daarom bij NL Payroll een korting van 0,05 op de payrollfactor.

Maar de de inzet van vakantiekrachten is wel gebonden aan strenge eisen. Deze zetten we voor je op een rijtje:

1. Vakantiekrachten laten doorwerken?

Vakantiekrachten kunnen nooit doorwerken. Wij sluiten altijd alle plaatsingen van vakantiewerkers op 1 september af!

2. Onder welke CAO vallen vakantiekrachten?

Behalve in de bouw vallen vakantiekrachten onder de ABU cao, inclusief eventuele toeslagen. Maar soms is het gunstiger om te kiezen voor de toepassing van inlenersbeloning. Bijvoorbeeld bij iemand die altijd in de horeca in het weekend gaat werken. De horeca cao kent in het weekend geen toeslagen, maar de ABU cao wel! Neem daarom eerst contact met ons op als je twijfelt.

3. Wanneer is iemand een vakantiewerker?

Met vakantiewerkers (of vakantiekrachten) wordt bedoeld: ‘scholieren en studenten die, in aansluiting op het volgen van onderwijs, in de vakanties tijdelijk werk verrichten’. Bij twijfel of iemand aangemerkt kan worden als vakantiekracht vragen wij een cv op.

Vaak gaat het bij vakantiewerkers om minderjarigen. De wet maakt, als het gaat om arbeidsomstandigheden en werktijden, onderscheid tussen:

 • kinderen (13-, 14- en 15-jarigen)
 • jeugdigen/jongeren (16- en 17-jarigen)

Voor kinderen gelden wettelijke beperkingen voor toegestane werkzaamheden en werktijden. Voor de jeugdigen/jongeren gelden die beperkingen vooral voor de werktijden.

Meerderjarige vakantiewerkers (vanaf 18 jaar) vallen onder de algemeen geldende regels van arbeidsomstandigheden en arbeidstijden.

4. Welke werkzaamheden mogen vakantiewerkers doen?

Net als bij gewone volwassen werknemers worden ook vakantiewerkers door de wet beschermd tegen werk dat gevaar oplevert of schadelijk is voor de gezondheid. Voor iedereen geldt dat arbeid die gevaarlijk is voor de gezondheid verboden is. Daarnaast zijn er aanvullende regels, per leeftijdsgroep:

13- en 14-jarigen mogen alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet-industrieel werk zoals vakken vullen, inpakken, het voeren van dieren of het plukken van groente of fruit (als er recent geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt). Zij mogen niet in een fabriek werken of omgaan met machines. En bepaalde werkzaamheden zijn uitdrukkelijk verboden

15-jarigen mogen zelfstandig werk doen dat licht en niet-industrieel is, zoals reclamefolders of de avondkrant bezorgen. Maar achter de kassa werken of te zwaar tillen mag niet

16- en 17-jarigen mogen bijna elk soort werk doen zolang het werk niet gevaarlijk is of schadelijk is voor de gezondheid, en hen niet verhindert naar school te gaan. Zij mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving.

5. Wat zijn de regels voor arbeidstijden bij vakantiewerkers?

De wet beschermt kinderen en jongeren die vakantiewerk doen tegen te lange werkdagen of werken op te late tijdstippen.

13- en 14-jarigen

 • Mogen maximaal 7 uur per dag werken, tussen 7:00 en 19:00 uur.
 • Ze mogen maximaal 35 uur per week en maximaal 5 dagen achter elkaar werken.
 • Ze hebben recht op een half uur pauze als ze 4,5 uur of meer op een dag werken.
 • Werken op zondag mag niet. En als ze 2 dagen achter elkaar werken, moeten ze daartussen minimaal 14 uur rust hebben gehad

15-jarigen

 • Mogen maximaal 8 uur per dag werken, tussen 07:00 en 21:00 uur.
 • Ze mogen maximaal 40 uur per week en maximaal 5 dagen achter elkaar werken.
 • Ze hebben recht op een half uur pauze als ze op een dag 4,5 uur of meer werken.
 • Elke 2 werkdagen moeten ze minimaal 12 uur rusten.
 • Als het bij de inlener gebruikelijk is dat er op zondag wordt gewerkt, mogen zij dat ook. Wel is toestemming van hun ouders nodig en mogen ze niet meer dan 11 zondagen in 16 weken werken.

16- en 17 jarigen

 • Mogen maximaal 9 uur per dag werken – tussen 07:00 en 23:00 uur
 • Ze mogen maximaal 45 uur per week werken
 • Ze hebben recht op een half uur pauze als ze op een dag 4,5 uur of meer werken.
 • In 4 weken mag maximaal 160 uur worden gewerkt, als ze elke week minimaal anderhalve dag vrij zijn en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust hebben.
 • Als ze ook op zondag werken, geldt een minimum van 13 vrije zondagen per jaar (52 weken).

Voor 18-jarigen en oudere vakantiekrachten/werknemers gelden de regels van de Arbeidstijdenwet (ATW).

6. Wanneer is toestemming van de ouders/voogd nodig?

Voor minderjarigen tot 16 jaar geldt dat zij voor het aangaan (en beëindigen) van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig hebben van hun ouders of voogd.

7. Wat moet je vakantiekrachten betalen?

Voor vakantiewerkers geldt dat zij recht hebben op minimaal het Wettelijk Minimum (jeugd) Loon.