Personeel aannemen of personeel inhuren?

Personeel aannemen of inhuren? Dat is een dilemma waar iedere (startende) ondernemer een keer mee te maken krijgt. Als u personeel aanneemt, wordt u zelf de werkgever en als u personeel inhuurt doet u dit veelal via een payrollbedrijf of uitzendbureau. Wat is wijsheid? Personeel aannemen of inhuren als u nieuwe medewerkers nodig hebt? We leggen de verschillen graag uit.

Personeel aannemen betekent dat u het werkgeverschap zelf gaat doen. U wordt dan de  juridische werkgever. Dit brengt wel een hoop regelwerk (en verantwoordelijkheid) met zich mee.  U moet zich gaan verdiepen in arbeidscontracten, cao, inschaling, pensioenregelingen, wet en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht enz.

Maar u zal ook iedere maand moeten zorgen dat de salarissen stipt op tijd worden betaald, dat iedereen een loonstrook ontvangt en een keer per jaar een jaaropgave sturen. Verder zal het zo zijn dat werknemers ook bij u komen voor reiskostenvergoeding, aanvraag van zwangerschapsuitkeringen, opstellen werknemersverklaringen, vakantie, kortverzuim en ziekte enz. 

Daarnaast wordt u als werkgever ook aansprakelijk. Als zaken niet correct zijn geregeld, loopt u kans op boetes en naheffingen. Vergeet ook niet de extra kosten van een accountant (advies, extra administratie, loonstroken maken enz) in de overweging of het verstandig is om zelf personeel aan te nemen

Personeel aannemen via payrollconstructie

Personeel aannemen via payrolling betekent dat wij de medewerker bij ons op de loonlijst zetten en de werkgeverstaken en -risico’s uit handen nemen. Zo zijn uw personeelszaken goed geregeld, zonder onnodig risico. Dat biedt meer rust en zekerheid. U kunt ook financiële risico’s rondom ziekte en verzuim uitsluitenPayrolling is daarmee ook geschikt voor de kleinere ondernemers met één of twee medewerkers.

Niet alleen de administratieve lastenverlichting maar ook de zekerheid van goed werkgeverschap en dat er bij ziekte geen factuur gestuurd wordt is een opluchting. Vooral voor kleinere bedrijven is ziekte een flinke aanslag op de financiële buffers. Zij moeten een zieke medewerker de eerste weken/maanden doorbetalen.

Personeel inhuren via een uitzendbureau

Wilt u tijdelijk personeel inhuren of wilt u snel kunnen afschalen als dat nodig is? Dan kan u beter personeel inhuren via ons uitzendbureau NL People. De medewerkers krijgen dan een uitzendovereenkomst en qua flexibiliteit kunt u gebruik maken van het ABU fasensysteem. Daarmee kunt u tot 4 jaar flexibele contracten geven. Dat maakt inhuur van personeel via een uitzendbureau extrra aantrekkelijk!

Ook voor inhuur van personeel via een uitzendbureau geldt dat u zeker weet dat de medewerkers goed werkgeverschap krijgen. NL People is ABU en NEN gecertificeerd. Wij worden gecontroleerd op de juiste toepassing van cao, uurlonen, pensioen enz. En ook bij personeel inhuren via NL People krijgt u geen factuur bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of bij de betaling van het vakantiegeld.

Wat kost personeel inhuren?

Wat kost het als om via NL personeel aan te nemen of in te huren? De kosten hangen voornamelijk af van:

  • het bruto uurloon van de werknemer
  • het soort arbeidscontract
  • of de werknemer recht heeft op pensioen

Wilt u weten wat het kost om personeel aan te nemen of in te huren? Wij sturen u graag binnen 1 werkdag een offerte waarin wij precies uitleggen wat de kosten zijn en welke zaken allemaal zijn inbegrepen.

NL Payroll zekerheden

 

 Laagste prijsgarantie

 100% paperless

 Kapitaalkrachtig

 Vaste contactpersoon

 

Goedkope payroll