Wat is payroll?

Betekenis van payroll

Bij payroll wordt het payrollbedrijf de juridische werkgever.  Uw werknemers komen op de loonlijst (engels: payroll) van NL Payroll te staan. Alle administratieve, financiële en juridische taken inclusief risico’s met betrekking tot het werkgeverschap worden dus overgenomen door NL Payroll. Behalve de werving en selectie, de aansturing van de werknemers en de beslissing of contracten worden verlengd of niet.

Betekenis van payrollconstructie

Bij een payrollconstructie treden de werknemers van uw bedrijf op papier in dienst bij de payrollorganisatie. Deze leent de medewerkers vervolgens weer exclusief uit aan u, de inlener. Dit wordt de payrollconstructie genoemd. Via een payrollconstructie besteedt de inlener dus juridische en administratieve aangelegenheden zoals de salarisadministratie en salarisbetalingen, afdracht van sociale premies, contractbeheer en bijvoorbeeld pensioenen uit aan een payrollonderneming.

Taken NL Payroll

 • Juridische werkgever
 • Verzorgen arbeidsovereenkomsten
 • Salarisadministratie inclusief loonstrookjes en jaaropgaven
 • Reserveren en uitbetalen vakantiegeld
 • Bijhouden van het aantal opgenomen vakantiedagen
 • Afdracht sociale lasten
 • Afdracht pensioenpremie
 • Verwerken van CAO- en wetswijzigingen

Uw taken

 • Het aannemen van nieuw personeel
 • De hoogte van het salaris bepalen (volgens uw CAO)
 • Het voeren van functionering gesprekken
 • Loopbaanbegeleiding

Uw voordelen

U kunt zich volledig bezig houden met alles wat op de werkvloer belangrijk is en u heeft geen omkijken naar uw personeelsadministratie. U bent verzekerd dat uw medewerkers in dienst zijn van een betrouwbare, kapitaalkrachtige werkgever en dat salarissen stipt op tijd worden betaald. U loopt als ondernemer dus geen werkgeversrisico’s en ontvangt alleen een factuur voor de uren dat uw medewerkers ook daadwerkelijk hebben gewerkt. Bij vakantie, feestdagen of ziekte krijgt u dus géén factuur. Zo simpel is het!

U de lusten, wij de lasten!

Wat kost een medewerker?

Betekenis van payroll