Minimumloon

Wat is het wettelijk minimumloon (WML) op dit moment? En hoe zit het met jeugdloon? De bedragen vind je hier.

1. Wie heeft recht op het minimumloon?

Alle medewerkers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit wordt geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit wettelijke minimum is van toepassing op zowel vast als tijdelijk personeel

Arbeidskrachten met een flexibel contract hebben dus ook recht op het wettelijk minimumloon, zoals oproepkrachten en uitzendkrachten. Ook buitenlands personeel moet je het minimumloon betalen.

Werk je samen met aannemers of onderaannemers? Op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is niet alleen de aannemer zelf aansprakelijk wanneer hij verzuimt het cao-loon of het minimumloon te betalen aan zijn werknemers. Ook jij bent als opdrachtgever aansprakelijk.

2. Hoe bereken je het minimumloon?

De hoogte van het bruto minimumloon is afhankelijk van hoeveel uur de medewerker werkt. Werkt iemand parttime, dan is het minimumloon evenredig lager. Het uurloon per branche en cao kan verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Elk jaar per 1 januari en 1 juli wordt het minimumloon aangepast. Minimumloon bedragen zijn vastgesteld per maand, per week en per (werk)dag. Een vast brutominimumloon per uur is er niet. Het minimumuurloon hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in de organisatie. In veel cao’s begint de loonschaal met een salaris dat boven het WML-bedrag ligt. Maar als er geen cao van toepassing is, moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen.

Minimumloon per maand fulltime

(bruto bedragen per 1 januari 2023)

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.934,40 446,40 89,28
20 jaar € 1547,50 357,10 71,42
19 jaar € 1160,65 267,85 53,57
18 jaar € 967,20 223,20 44,64
17 jaar € 764,10 176,35 35,27
16 jaar 667,35 154,00 30,80
15 jaar 580,30 133,90 26,78

Bruto minimumloon per uur

Fulltime werkweek in bedrijf 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur 12,40 9,92 7,45 6,20 4,90 4,28 3,72
38 uur 11,75 9,40 7,05 5,88 4,65 4,06 3,53
40 uur 11,16 8,93 6,70 5,58 4,41 3,85 3,35
  • Op de site van de Rijksoverheid staat een handige rekentool: minimumloon per uur.
  • Wat is ongeveer het netto bedrag? Op Loonwijzer.nl staat een bruto/netto-check.
  • Valt je bedrijf onder een cao? Dan betaal je het loon dat in deze cao staat. Dit cao-loon mag niet lager zijn dan het minimumloon.
  • Vakantiegeld? Bovenop het loon moet je vakantiegeld betalen. Dat is 8,33 procent van het bruto minimumloon.

3. Waarom bestaat het minimumloon?

Het minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Ook zogenoemde schijnconstructies worden bestreden. Met de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies wil het kabinet een einde maken aan oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld doordat andere werkgevers voor minder geld personeel inhuren, terwijl jij netjes het minimumloon betaalt.

4. Hoe is het minimumloon opgebouwd?

Het wettelijk minimumloon is opgebouwd uit het basisloon en een aantal toeslagen, zoals voor ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden.

Ook worden prestatiebeloningen zoals een maandelijkse provisie en beloningen van derden die uit het werk voortvloeien meegeteld. Denk hierbij aan fooien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon. In een eventuele verplichte cao kan een minimumloon zijn voorgeschreven dat hoger is dan het wettelijk minimumloon.

5. Welke inkomsten tellen niet mee?

De volgende vergoedingen voor personeel komen bovenop het minimumloon:

  • vakantiebijslag
  • winstuitkeringen
  • prestatieloon
  • onkostenvergoedingen die de werknemer voor de onderneming heeft gemaakt
  • eindejaarsuitkeringen
  • uitkeringen op termijn die de werknemer onder bepaalde voorwaarden ontvangt, zoals pensioen- en spaarregelingen waaraan je bijdraagt

6. Hoe zit het precies met minimumjeugdloon?

Het minimumjeugdloon geldt voor werknemers van 15 tot 21 jaar. Werknemers van 21 jaar en ouder verdienen nu het standaard minimumloon. De hoogte van het minimumjeugdloon is afhankelijk van de leeftijd van je werknemer.

Bron: Rijksoverheid.nl